Introvision

Introvision

Introvision coaching is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode die gericht is op het identificeren en oplossen van interne blokkades en weerstanden die mensen kunnen ervaren. Door middel van een combinatie van coaching, visualisatie en bewustwordingstechnieken, helpt introvision coaching individuen om obstakels, zoals belemmerende overtuigingen of emotionele blokkades, te herkennen en te overwinnen.

Mensen met belemmerende overtuigingen

Mensen die merken dat bepaalde overtuigingen hun vooruitgang belemmeren of hen ervan weerhouden hun doelen te bereiken hebben baat bij een Introvision coachingstraject. Neem contact op via het formulier zodat we samen een plan van aanpak kunnen gaan maken.

Professionals

Voor professionals die stress ervaren op het werk, worstelen met besluitvorming of hun prestaties willen verbeteren. Introvision Businesscoaching is een doelgerichte manier om stressvrij te kunnen functioneren. Meer informatie? Neem contact op.

Mensen met emotionele blokkades

Als je worstelt met emotionele obstakels zoals angst, onzekerheid of als je vasthoudt aan negatieve ervaringen uit het verleden, dan kan Introvision coaching je op een snelle en effectieve manier helpen deze te overwinnen en tot persoonlijke groei te komen.

Wat is Introvision?

Introvision coaching is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode die gericht is op het identificeren en overwinnen van interne blokkades en weerstanden. Deze methode combineert coaching, visualisatie en bewustwordingstechnieken om obstakels zoals belemmerende overtuigingen of emotionele blokkades te herkennen en aan te pakken.

De bedrijfsgezondheidszorg van de toekomst

Het stemmetje in het hoofd...daar wil je toch vanaf?

‘Gun het jezelf.’ Dit meer dan 800 jaar oude citaat van de belangrijke theoloog Bernard van Clairvaux, gericht aan Paus Eugenius III, benadrukt het belang van zelfzorg. Het roept op tot een liefdevolle, waarderende, bewuste en medelevende omgang met jezelf, gebaseerd op het erkennen van eigen behoeften. Het betekent jezelf iets gunnen, zorgen voor eigen welzijn en regelmatig ontspanning in het dagelijks leven. Dit is een cruciale bron in tijden van verandering om jezelf te beschermen tegen langetermijneffecten van chronische stress en burn-out. Introvision Coaching helpt je erbij. 

Hoe werkt het?

Introvision Coaching focust op het omgaan met stress en het verminderen van innerlijke alarmen. De kernprincipes zijn: Erkennen van Innerlijke Alarmen: Introvision identificeert innerlijke alarmen als reacties op stress, vaak door traumatische ervaringen. Bewuste Observatie zonder Reactie: Cliënten worden aangemoedigd om innerlijke alarmen bewust waar te nemen zonder onmiddellijke reactie, in tegenstelling tot traditionele benaderingen. Neutraliseren van Alarmsignalen: Door bewuste observatie zonder directe reactie, vermindert Introvision de intensiteit van innerlijke alarmen. Expositie aan Stressoren: Het confronteren met stress zonder overweldigd te raken, helpt bij het geleidelijk verminderen van reacties op stressoren. Voorkomen van Stress: Introvision beoogt stress te voorkomen door bewust om te gaan met reacties op stressvolle situaties, niet alleen achteraf te verminderen. Individueel Aangepast: Introvision Coaching is afgestemd op individuele behoeften en ervaringen, erkennend dat iedereen uniek is. Samenwerking met een Coach: Introvision wordt vaak begeleid door een ervaren coach, die ondersteuning biedt bij bewuste observatie en neutralisatie van innerlijke alarmen. Het doel van Introvision Coaching is het verminderen van stressimpact, voorkomen van innerlijke alarmen en het bevorderen van gezonde stresshantering door bewuste waarneming en doorbreken van automatische reacties.

Voordracht over Introvision

Bekijk een voordracht over Introvision van Ulrich Dehner. Hierin wordt uitgelegd wat Introvision coaching inhoudt, en wat ermee kan worden bereikt. De video is alleen beschikbaar in de Duitse taal. Voel je vrij om Neuro-Insight te benaderen voor meer uitleg. Bij Neuro-Insight wordt zowel Nederlands alsook Duits en Engels gesproken. We zijn er voor een breed, internationaal publiek. 

Systemisch werk, een belangrijk onderdeel bij coaching

"In consultancy en businesscoaching is het altijd zinvol en belangrijk om niet alleen de individuele persoon, maar ook het systeem waarin hij opereert, in overweging te nemen. Afhankelijk van het systeem kan een mogelijke oplossing voor cultuurverandering succesvol zijn - of juist niet. Daarom is het belangrijk dat de adviseur/coach begrijpt hoe de systemische samenhangen te plaatsen zijn, zodat hij ze altijd kan meenemen in overweging."

Workshops

In workshops werken we samen met de medewerkers aan het vormgeven van de weg naar het doel. Deelnemen, nadenken, zelf werken - dat is het motto van onze workshops. We benutten het potentieel voor creativiteit, probleemoplossing en uitwerking en zorgen er uiteindelijk voor dat we daadwerkelijk uitvoerbare resultaten behalen.

Veelgestelde vragen