Nederlands Deutsch English

Hoe werkt NeurOptimal Neurofeedback?

Bij neurofeedbacktraining worden de hersengolven (EEG) op diverse locaties op de schedel gemeten. Door middel van een computer wordt via beeld en geluid de gemeten instabiliteit uit deze hersengolven aan de hersenen teruggegeven (feedback). Het systeem dat Neuro-Insight gebruikt, wordt geleverd door het Zengar-Instituut te Canada en heet NeurOptimaltm en berust op het principe van "Negatieve bekrachtiging" (Negative re-inforcement). De geluiden en de beelden die gebruikt worden zijn volledig geïntegreerd in de software.

De training gaat uit van een doorgaande multi-mediastroom en wordt slechts onderbroken bij een EEG-signaal dat uit balans is met het totaal EEG van de cliënt. Op het moment dat een dis-balans (turbulentie) wordt waargenomen zal de multi-mediastroom worden onderbroken. Deze onderbreking duurt een fractie van een seconde. Dit stoppen van beeld en geluid wordt door de hersenen verwerkt als zijnde de opdracht: "Wat je daarnet deed daar moet je mee stoppen. Doe maar wat anders". Dit is een onbewust proces. U merkt er zelf niets van. Echter, de hersenen leren hierdoor, op onbewust niveau, iets nieuws.

Door het zelfhelend vermogen van het menselijk lichaam zullen de hersenen altijd op een betere manier worden gere-organiseerd. Gedurende de training zult u van dit proces dus niet veel merken, de onderbrekingen zijn vaak erg kort en worden soms niet bewust waargenomen. Wel is het zo dat u, na een aantal trainingen veranderingen zult waarnemen in uw dagelijks leven. Welke dat zijn is natuurlijk voor iedereen anders. Feit is wel, dat als de hersenen de info die ze middels de NFB-sessies hebben verkregen gaan toepassen, de veranderingen blijvend zullen zijn. Het aantal sessies dat daarvoor nodig is, is afhankelijk van de klachten, hoe lang de klachten (symptomen) al bestaan. Ook is het resultaat mede afhankelijk van uw inzet en uw wil om te veranderen.

Een cliëntje van onze collega's bij Inneroptimal (U.S.A) vertelt wat NeurOptimal Neurofeedback voor hem heeft betekent.

Vragen? Neem contact op