Nederlands Deutsch English

Neurofeedback met NeurOptimal® Neurofeedback

Bij neurofeedbacktraining wordt de hersenactiviteit (EEG) op diverse locaties op de schedel gemeten. Door middel van een computer wordt via beeld en geluid (multi-mediastroom) uit deze hersengolven aan de hersenen teruggegeven (feedback).

Het systeem dat Neuro-Insight gebruikt, wordt geleverd door het Zengar-Instituut te Canada en heet NeurOptimal® en berust op het principe van "Negatieve bekrachtiging" (Negative re-inforcement). De training gaat uit van een doorgaande multi-mediastroom en wordt slechts onderbroken bij een EEG-signaal dat uit balans is met het totaal EEG van de desbetreffende persoon. Op het moment dat een dis-balans (instabiliteit) wordt waargenomen zal de multi-mediastroom worden onderbroken. Deze onderbreking duurt een fractie van een seconde. Dit stoppen van beeld en geluid wordt door de hersenen verwerkt als zijnde de opdracht: "Wat je daarnet deed daar moet je mee stoppen. Doe maar wat anders". Dit is een onbewust proces. U merkt er zelf niets van. Echter, de hersenen leren hierdoor, op onbewust niveau, iets nieuws. Door het zelfhelend vermogen van het menselijk lichaam zullen de hersenen altijd op een betere manier worden gere-organiseerd. Gedurende de training zult u van dit proces dus niet veel merken, wel is het zo dat u, na een aantal trainingen veranderingen zult waarnemen in uw dagelijks leven. Welke dat zijn is natuurlijk voor iedereen anders. Feit is wel, dat als de hersenen de informatie die ze middels de NFB-sessies hebben verkregen gaan toepassen, de veranderingen blijvend zullen zijn. Het aantal sessies dat daarvoor nodig is, is afhankelijk van de klachten, hoe lang de klachten (symptomen) al bestaan. Ook is het resultaat mede afhankelijk van uw inzet en uw wil om te veranderen.

De trainingen blijken vooral te leiden tot prestatieverbeteringen voor scholieren, sporters en musici. Doordat het centraal zenuwstelsel tot rust komt door de trainingen, is het mogelijk dat podiumvrees/podiumangst sterk vermindert of zelfs helemaal verdwijnt. Hierdoor worden musici in staat gesteld om tot een beter optreden te komen. Voor sporters geldt hetzelfde, met name die sporten waar focus en concentratie een eerste vereiste zijn.

Bekijk hier een interview met Dr. Sue Brown, mede ontwerper van Neuroptimal®, te horen wat neurofeedback voor de hersenen kan betekenen.

Neuro-Insight, NeurOptimal Training en opleiding

Vragen? Neem contact op via onderstaand formulier